Pomoc materialna

- konwoje

Już od marca 2022 roku rozpoczęliśmy pomoc w wysyłce pomocy humanitarnej do Ukrainy. Naszym celem nie jest wysyłanie coraz większych transportów do anonimowych odbiorców, ale budowanie stałych relacji, wspieranie konkretnych społeczności – dzięki temu jesteśmy pewni, że nasza pomoc trafia we właściwe miejsce. Wierzymy, że najlepszą organizacją pomocową jest kościół, dzięki temu nasza pomoc ma dużo większe oddziaływanie niż tylko materialne. 

Pomagamy w zapewnieniu produktów i transportu do konwojów organizowanych przez wiele lokalnych kościołów. Od lata 2023 dzięki wsparciu CMA Kanada jesteśmy właścicielem dwóch dużych vanów, które praktycznie non-stop wykorzystujemy w transportach do Ukrainy (przez niespełna pół roku przejechały ok. 50 tys km).

Przygotowanie konwoju to długotrwały proces, to nie tylko sam przejazd, ale pozyskiwanie funduszy, zbieranie produktów, logistyka, oraz wyładunek w Ukrainie. Konwoje mają bardzo dobry wpływ na budowanie wolontariatu i postaw prospołecznych w lokalnych środowiskach w Polsce oraz integrację z uchodźcami w Polsce. Dużą pomocą w realizacji tych konwojów w Ukrainie są osobiste kontakty pozyskanie z ukraińskiego kościoła HIS Church Warszawa i innych ukraińskich społeczności działających w Polsce.

Niesienie nadziei dla ludzi w Ukrainie i bezpośrednie relacje, rozmowy, modlitwy to bardzo ważna rzecz. Najbardziej poruszającym przykładem są wyjazdy LIFE Fundacji, która przekazuje finansowane przez nas pakiety dla noworodków i ich mam na oddziałach porodowych w szpitalach. Każda mama dostaje swój indywidualny pakiet oraz list – taka chwila rozmowy i modlitwy jest bezcenna.

 

Dzięki temu, że udało nam się wesprzeć i wzmocnić wiele lokalnych inicjatyw kościelnych, to działanie ma już wielomilionowy wymiar! Pozyskaliśmy wielu wiernych sponsorów i wolontariuszy (głównie CMA Kanada). Mamy własne samochody oraz, dzięki wsparciu producentów, udało się nam w dużej skali pozyskać produkty na pomoc humanitarną z naszym brandem (konserwy mięsne i puszki fasoli).

Sprawdź z kim

DobroCzynimy

Zbór Kościoła Wolnych Chrześcijan w Palowicach

Społeczność Chrześcijańska „Południe” w Warszawie

Olsztyński Konwój Humanitarny (KZ „Twoja Przystań” Olsztyn)

Społeczność Chrześcijańska „Zachód” w Warszawie

LIFE Kościół (Fundacja LIFE Polska)

Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu

KZ Społeczność Chrześcijańska Wrocław

Kancelarie Kościoła Chrystusowego w RP