Najczęściej

zadawane pytania:

„Dobro Czynić” Misja Charytatywna jest agendą Kościoła Chrystusowego w RP. Kościół Chrystusowy w Rzeczypospolitej Polskiej w rejestrze Kościołów i innych związków wyznaniowych MSWiA figuruje w dz. A poz. 24. A poz. 24. Ponadto Misja, jako kościelna osoba prawna będąca Organizacją Pożytku Publicznego, jest również wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253759. Działania Misji podlegają bieżącej kontroli Rady Kościoła Chrystusowego i innych organów Kościoła. Jako Organizacja Pożytku Publicznego Misja składa również coroczne raporty do urzędu skarbowego oraz sprawozdania z działalności pożytku publicznego, które są publikowane w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Od 2011 roku dyrektorem Misji jest Radosław Gasza.

„Dobro Czynić” Misja Charytatywna agenda Kościoła Chrystusowego w RP została powołana i otrzymała status organizacji pożytku publicznego w 2006 roku dla wykorzystania szansy pozyskania funduszy do finansowania dobroczynności z tzw. 1,5 procenta. Dzięki niej, wierni i przyjaciele wspólnot ewangelikalnych oraz wszystkie osoby identyfikujące się z naszymi wartościami, mogą w ramach dokonywania corocznych rozliczeń podatkowych PIT przekazać 1,5% swojego podatku na działalność charytatywną.

Największym projektem Misji jest Friendship House w Radomiu. Dzięki współpracy z International Messengers w kamienicy w centrum Radomia codziennie prowadzona jest służba dla bezdomnych, wykluczonych, uzależnionych. Osoby te mogą się ogrzać, napić ciepłej herbaty, posilić, umyć, uzyskać pierwszą pomoc i specjalistyczny kontakt w walce z uzależnieniami (ośrodek otwarty jest kilka godzin dziennie). Nie chodzi nam jednak tylko o udzielenie pomocy żywnościowej, przekazanie odzieży, zabawki, czy wykupienie lekarstw. Tak naprawdę pomoc finansowo-materialna to tylko pretekst do nawiązania relacji, wsparcia dobrym słowem, wyciągnięcia z beznadziei i uzależnień, wlania Nadziei.
Generalnie jednak Misja nie prowadzi samodzielnie projektów, tylko aktywizuje i wspiera charytatywne projekty społeczności lokalnych. Są to głównie działania pomocowe dla osób w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej, osób starszych, chorych, dzieci i młodzieży, byłych więźniów czy uchodźców. Działamy w całym kraju. Naturalną bazą działania są jednostki Kościoła Chrystusowego w RP – do tej pory Misja współpracowała ze Społecznościami Chrześcijańskimi w Warszawie (SCh Puławska, SCh Północ, SCh Południe), Wrocławiu, Olsztynie, Grudziądzu, Ostródzie, Lublinie, Tomaszowie Mazowieckim, Nysie, Bielsku Podlaskim, Pabianicach, Ciechanowie, Płocku, Łodzi, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Kołobrzegu, Pabianicach.
Misja jest również otwarta na wsparcie wszelkich inicjatyw dobroczynnych, które zgodne są z biblijnymi zasadami. Współpracujemy z innymi kościołami i organizacjami pozarządowymi np.: z Kościołem Ulicznym i Ośrodkiem Nowy Początek w Warszawie, Towarzystwem Edukacyjnym „Samuel”, Akademickim Stowarzyszeniem Turystycznym „Przystań” (Mt 28), Fundacją PROEM, Domem Opieki KChB w Białymstoku. Fundacją Głos Ewangelii, Kościołem Zielonoświątkowym „Nowa Przystań” w Olsztynie, „Nowe Pokolenie” w Warszawie i wieloma innymi.

Przykładowe działania, w które zaangażowana była Misja to:
– Klub 50+ – regularne spotkania emerytów i rencistów, chorych (SCh Puławska),
– Klub „Coffee House” – integracja osób samotnych i ubogich (SCh we Wrocławiu)
– Kościół Uliczny w Warszawie/Ośrodek Nowy Początek w Warszawie – wydawanie ciepłych posiłków przy Metrze Centrum (środa 18) ,wsparcie dla osób bezdomnych i wykluczonych
– „Gwiazdkowa Niespodzianka” i „Skocz powyżej” – akcja SCh Południe w Warszawie dla mieszańców ul. Krańcowej na Pradze
– Konferencja Młodzieżowa BK (Proem w Zakościelu)
– ALMA – cykliczna konferencja dla małżonków (Warszawa, Olsztyn, Wrocław)
– „Pomocna Torba” – pomoc osobom ubogim (SCh Puławska)
-„Domek dla Sławka” – wsparcie budowy domku dla osoby bezdomnej (SCh Wrocław)
– „Super Fura” – uzyskanie specjalistycznego samochodu dla osoby niepełnosprawnej (SCh Wrocław)
– „Spływ ojca z dzieckiem” zakup kamizelek ratunkowych (Fundacja Przystań Akademickie Stowarzyszenie Turystyczne, Mt28)
– Akcja „Gry dla dzieci” – zbiórka gier dla dziecięcych oddziałów szpitalnych
– „Bombkowe dobra czynienie” , „Art Attack”’ „Lodówkowe dobra czynienie” (KCh Nysa)
– wsparcie wakacyjnego wypoczynku uchodźców (Ostróda Camp),
– wsparcie wakacyjnego wyjazdu i zimowisk w górach dla rodzin wielodzietnych (Wisła, Skoczów, Wrocław, Misja Poślij Mnie, SCh Północ)
– prezenty dla uchodźców (580 paczek dla dzieci w ośrodkach dla uchodźców – SCh Bielsk Podlaski)
– akcja „Biegam z Misją”
– Konferencja „Wokół Kobiety” (Płock)
– listopadowy spływ kajakowy „Męska Sprawa TOMY”
-eMOcJE (Łódz)
– i wiele innych….

Więcej informacji o działaniach Misji można znaleźć na profilu FB „Dobro Czynić” Misja Charytatywna i oficjalnych, ogólnie dostępnych raportach OPP.

W 2019 roku z 1% podatku PIT wpłynęło na konto Misji „Dobro Czynić” ponad 120 tys. złotych. Swoim podatkiem z Misją dzielą się już nie setki, ale tysiące podatników rozliczających się w 129 miejscowościach. W oficjalnym raporcie Ministerstwa Finansów za 2018 rok, spośród 8869 organizacji pożytku publicznego, Misja jest sklasyfikowana na 603 miejscu, co oznacza, że jesteśmy wśród 10 procent największych Organizacji Pożytku Publicznego w Polsce. Patrząc z perspektywy ostatnich lat, to z samego 1% na działalność charytatywną, udało się Misji pozyskać ponad 750 tysięcy złotych (w sumie razem z innymi darowiznami ponad 2,5 mln zł).
Oficjalne raporty finansowe są publicznie dostępne w bazie sprawozdań OPP https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/

Misja nie prowadzi żadnej działalności komercyjnej i utrzymuje się wyłącznie z darowizn. Jej działalność charytatywna jest możliwa dzięki ofiarności darczyńców i w ogromnej mierze dzięki pracy wolontariuszy.

Pomóż nam dobro czynić:
– wpłacając darowiznę na rachunek bankowy Misji 43 1240 1112 1111 0010 0977 0400 (w tytule można wpisać –„na działania statutowe Misji organizacji pożytku publicznego”
– przekazując 1,5% swojego podatku (w rocznym zeznaniu podatkowym wystarczy wpisać nr KRS Misji 0000 253 759
– przekazując darowizny materialne

1,5% podatku dochodowego mogą przekazać:
• podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczenie podatku przez pracodawcę, nie mają możliwości przekazania 1,5%)
• podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
podatnicy prowadzący działalność gospodarczą (w tym korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku)
• 1,5% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 (na podstawie PIT -u otrzymanego z ZUS lub złożą w ZUS deklarację PIT- OP – wtedy ZUS sam przekaże do Urzędu Skarbowego informacje o przekazaniu 1,5%)

Chcąc przekazać 1,5% swojego podatku na Misję Charytatywną „Dobro Czynić” w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego, zatytułowanych jako „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”, należy wpisać numer 0000 253 759 – to jest numer, pod jakim Misja Charytatywna „Dobro Czynić” widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obok prosimy wpisać kwotę, którą chcesz przekazać (max. 1,5% podatku).

W końcowych sekcjach rocznego formularza podatkowego PIT (zarówno w wersji papierowej i elektronicznej) znajduje się miejsce na wskazanie Organizacji Pożytku Publicznego, której podatnik chce przekazać 1,5% swojego podatku. Wystarczy wpisać numer KRS Misji 0000253759. To wszystko. Nie trzeba robić samemu nic więcej. To urząd skarbowy dokonuje przelewu na konto bankowe Misji Dobro Czynić.

Osoby rozliczające się przez ZUS przesyłają do ZUSu formularz PIT-OP, w którym upoważniają ZUS do wskazania organizacji, której chcą przekazać 1,5%. ZUS dokona stosownych obliczeń i przekaże informację do urzędu skarbowego.

Osoby rozliczające się przez ZUS przesyłają do ZUSu formularz PIT-OP, w którym upoważniają ZUS do wskazania organizacji, której chcą przekazać 1,5%. ZUS dokona stosownych obliczeń i przekaże informację do urzędu skarbowego.

Darczyńcami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne (spółki, fundacje itd.).
Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, że osoby fizyczne od podstawy opodatkowania mogą odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.
Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego przez spółki, fundacje, itp. określają, iż można od podstawy opodatkowania odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu. Jednym z warunków odliczenia darowizny pieniężnej jest jej udokumentowanie dowodem przelewu na rachunek bankowy 43 1240 1112 1111 0010 0977 0400. W tytule przelewu można wpisać np. „działania statutowe Misji-organizacji pożytku publicznego ” lub w uzgodnieniu z Misją wpisać konkretny cel.

Darowizna może mieć również charakter rzeczowy (np. żywność).

Jeśli darczyńca chce przekazaną darowiznę odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym, musi mieć dowód jej przekazania. Jeśli są to pieniądze – darowizna musi być wpłacona na konto organizacji, a darczyńca powinien zachować dowód wpłaty. Jeśli są to dary rzeczowe – należy mieć potwierdzenie przekazania darów (dokument, w którym powinna być oszacowana ich wartość).
Zarówno darczyńca, jak i obdarowana organizacja muszą złożyć do urzędu skarbowego deklarację CIT-D, w której podaje się informacje o dużych darowiznach poczynionych lub otrzymanych w roku podatkowym.

Jeśli darczyńca chce przekazaną darowiznę odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym, musi mieć dowód jej przekazania. Jeśli są to pieniądze – darowizna musi być wpłacona na konto organizacji, a darczyńca powinien zachować dowód wpłaty. Jeśli są to dary rzeczowe – należy mieć potwierdzenie przekazania darów (dokument, w którym powinna być oszacowana ich wartość).
Zarówno darczyńca, jak i obdarowana organizacja muszą złożyć do urzędu skarbowego deklarację CIT-D, w której podaje się informację o dużych darowiznach poczynionych lub otrzymanych w roku podatkowym.
Darowizna może zostać zwolniona również z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 16 Ustawy o VAT. W przepisie wymienione są następujące warunki:
• Odbiorcą darowizny musi być organizacja pożytku publicznego
• Celem darowizny jest działalność charytatywna
• Przedmiotem darowizny są produkty spożywcze, z wyłączeniem alkoholu.

Dobro Czynić Misja Charytatywna nie jest fundacją. Misja jest agendą Kościoła Chrystusowego (kościelna osoba prawna). Jest to szczególnie ważne, bo w potocznym rozumieniu, często utożsamia się Organizacje Pożytku Publicznego z fundacjami, a istnieje Fundacja Dobro Czynić OPP, z którą Misja Charytatywna Dobro Czynić nie ma nic wspólnego. Dlatego, aby uniknąć pomyłek bardzo prosimy, by mówiąc o Misji Dobro Czynić nie używać pojęcia “fundacja”, a przekazując środki 1,5% bardzo prosimy, by dokładnie sprawdzać, czy używany jest właściwy nr KRS 0000253759

Najczęściej

zadawane pytania:

„Dobro Czynić” Misja Charytatywna jest agendą Kościoła Chrystusowego w RP. Kościół Chrystusowy w Rzeczypospolitej Polskiej w rejestrze Kościołów i innych związków wyznaniowych MSWiA figuruje w dz. A poz. 24. A poz. 24. Ponadto Misja, jako kościelna osoba prawna będąca Organizacją Pożytku Publicznego, jest również wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253759. Działania Misji podlegają bieżącej kontroli Rady Kościoła Chrystusowego i innych organów Kościoła. Jako Organizacja Pożytku Publicznego Misja składa również coroczne raporty do urzędu skarbowego oraz sprawozdania z działalności pożytku publicznego, które są publikowane w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Od 2011 roku dyrektorem Misji jest Radosław Gasza.

„Dobro Czynić” Misja Charytatywna agenda Kościoła Chrystusowego w RP została powołana i otrzymała status organizacji pożytku publicznego w 2006 roku dla wykorzystania szansy pozyskania funduszy do finansowania dobroczynności z tzw. 1,5 procenta. Dzięki niej, wierni i przyjaciele wspólnot ewangelikalnych oraz wszystkie osoby identyfikujące się z naszymi wartościami, mogą w ramach dokonywania corocznych rozliczeń podatkowych PIT przekazać 1,5% swojego podatku na działalność charytatywną.

Największym projektem Misji jest Friendship House w Radomiu. Dzięki współpracy z International Messengers w kamienicy w centrum Radomia codziennie prowadzona jest służba dla bezdomnych, wykluczonych, uzależnionych. Osoby te mogą się ogrzać, napić ciepłej herbaty, posilić, umyć, uzyskać pierwszą pomoc i specjalistyczny kontakt w walce z uzależnieniami (ośrodek otwarty jest kilka godzin dziennie). Nie chodzi nam jednak tylko o udzielenie pomocy żywnościowej, przekazanie odzieży, zabawki, czy wykupienie lekarstw. Tak naprawdę pomoc finansowo-materialna to tylko pretekst do nawiązania relacji, wsparcia dobrym słowem, wyciągnięcia z beznadziei i uzależnień, wlania Nadziei.
Generalnie jednak Misja nie prowadzi samodzielnie projektów, tylko aktywizuje i wspiera charytatywne projekty społeczności lokalnych. Są to głównie działania pomocowe dla osób w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej, osób starszych, chorych, dzieci i młodzieży, byłych więźniów czy uchodźców. Działamy w całym kraju. Naturalną bazą działania są jednostki Kościoła Chrystusowego w RP – do tej pory Misja współpracowała ze Społecznościami Chrześcijańskimi w Warszawie (SCh Puławska, SCh Północ, SCh Południe), Wrocławiu, Olsztynie, Grudziądzu, Ostródzie, Lublinie, Tomaszowie Mazowieckim, Nysie, Bielsku Podlaskim, Pabianicach, Ciechanowie, Płocku, Łodzi, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Kołobrzegu, Pabianicach.
Misja jest również otwarta na wsparcie wszelkich inicjatyw dobroczynnych, które zgodne są z biblijnymi zasadami. Współpracujemy z innymi kościołami i organizacjami pozarządowymi np.: z Kościołem Ulicznym i Ośrodkiem Nowy Początek w Warszawie, Towarzystwem Edukacyjnym „Samuel”, Akademickim Stowarzyszeniem Turystycznym „Przystań” (Mt 28), Fundacją PROEM, Domem Opieki KChB w Białymstoku. Fundacją Głos Ewangelii, Kościołem Zielonoświątkowym „Nowa Przystań” w Olsztynie, „Nowe Pokolenie” w Warszawie i wieloma innymi.

Przykładowe działania, w które zaangażowana była Misja to:
– Klub 50+ – regularne spotkania emerytów i rencistów, chorych (SCh Puławska),
– Klub „Coffee House” – integracja osób samotnych i ubogich (SCh we Wrocławiu)
– Kościół Uliczny w Warszawie/Ośrodek Nowy Początek w Warszawie – wydawanie ciepłych posiłków przy Metrze Centrum (środa 18) ,wsparcie dla osób bezdomnych i wykluczonych
– „Gwiazdkowa Niespodzianka” i „Skocz powyżej” – akcja SCh Południe w Warszawie dla mieszańców ul. Krańcowej na Pradze
– Konferencja Młodzieżowa BK (Proem w Zakościelu)
– ALMA – cykliczna konferencja dla małżonków (Warszawa, Olsztyn, Wrocław)
– „Pomocna Torba” – pomoc osobom ubogim (SCh Puławska)
-„Domek dla Sławka” – wsparcie budowy domku dla osoby bezdomnej (SCh Wrocław)
– „Super Fura” – uzyskanie specjalistycznego samochodu dla osoby niepełnosprawnej (SCh Wrocław)
– „Spływ ojca z dzieckiem” zakup kamizelek ratunkowych (Fundacja Przystań Akademickie Stowarzyszenie Turystyczne, Mt28)
– Akcja „Gry dla dzieci” – zbiórka gier dla dziecięcych oddziałów szpitalnych
– „Bombkowe dobra czynienie” , „Art Attack”’ „Lodówkowe dobra czynienie” (KCh Nysa)
– wsparcie wakacyjnego wypoczynku uchodźców (Ostróda Camp),
– wsparcie wakacyjnego wyjazdu i zimowisk w górach dla rodzin wielodzietnych (Wisła, Skoczów, Wrocław, Misja Poślij Mnie, SCh Północ)
– prezenty dla uchodźców (580 paczek dla dzieci w ośrodkach dla uchodźców – SCh Bielsk Podlaski)
– akcja „Biegam z Misją”
– Konferencja „Wokół Kobiety” (Płock)
– listopadowy spływ kajakowy „Męska Sprawa TOMY”
-eMOcJE (Łódz)
– i wiele innych….

Więcej informacji o działaniach Misji można znaleźć na profilu FB „Dobro Czynić” Misja Charytatywna i oficjalnych, ogólnie dostępnych raportach OPP.

W 2019 roku z 1% podatku PIT wpłynęło na konto Misji „Dobro Czynić” ponad 120 tys. złotych. Swoim podatkiem z Misją dzielą się już nie setki, ale tysiące podatników rozliczających się w 129 miejscowościach. W oficjalnym raporcie Ministerstwa Finansów za 2018 rok, spośród 8869 organizacji pożytku publicznego, Misja jest sklasyfikowana na 603 miejscu, co oznacza, że jesteśmy wśród 10 procent największych Organizacji Pożytku Publicznego w Polsce. Patrząc z perspektywy ostatnich lat, to z samego 1% na działalność charytatywną, udało się Misji pozyskać ponad 750 tysięcy złotych (w sumie razem z innymi darowiznami ponad 2,5 mln zł).
Oficjalne raporty finansowe są publicznie dostępne w bazie sprawozdań OPP https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/

Misja nie prowadzi żadnej działalności komercyjnej i utrzymuje się wyłącznie z darowizn. Jej działalność charytatywna jest możliwa dzięki ofiarności darczyńców i w ogromnej mierze dzięki pracy wolontariuszy.

Pomóż nam dobro czynić:
– wpłacając darowiznę na rachunek bankowy Misji 43 1240 1112 1111 0010 0977 0400 (w tytule można wpisać –„na działania statutowe Misji organizacji pożytku publicznego”
– przekazując 1,5% swojego podatku (w rocznym zeznaniu podatkowym wystarczy wpisać nr KRS Misji 0000 253 759
– przekazując darowizny materialne

1,5% podatku dochodowego mogą przekazać:
• podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczenie podatku przez pracodawcę, nie mają możliwości przekazania 1,5%)
• podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
podatnicy prowadzący działalność gospodarczą (w tym korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku)
• 1,5% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 (na podstawie PIT -u otrzymanego z ZUS lub złożą w ZUS deklarację PIT- OP – wtedy ZUS sam przekaże do Urzędu Skarbowego informacje o przekazaniu 1,5%)

Chcąc przekazać 1,5% swojego podatku na Misję Charytatywną „Dobro Czynić” w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego, zatytułowanych jako „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”, należy wpisać numer 0000 253 759 – to jest numer, pod jakim Misja Charytatywna „Dobro Czynić” widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obok prosimy wpisać kwotę, którą chcesz przekazać (max. 1,5% podatku).

W końcowych sekcjach rocznego formularza podatkowego PIT (zarówno w wersji papierowej i elektronicznej) znajduje się miejsce na wskazanie Organizacji Pożytku Publicznego, której podatnik chce przekazać 1,5% swojego podatku. Wystarczy wpisać numer KRS Misji 0000253759. To wszystko. Nie trzeba robić samemu nic więcej. To urząd skarbowy dokonuje przelewu na konto bankowe Misji Dobro Czynić.

Osoby rozliczające się przez ZUS przesyłają do ZUSu formularz PIT-OP, w którym upoważniają ZUS do wskazania organizacji, której chcą przekazać 1,5%. ZUS dokona stosownych obliczeń i przekaże informację do urzędu skarbowego.

Osoby rozliczające się przez ZUS przesyłają do ZUSu formularz PIT-OP, w którym upoważniają ZUS do wskazania organizacji, której chcą przekazać 1,5%. ZUS dokona stosownych obliczeń i przekaże informację do urzędu skarbowego.

Darczyńcami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne (spółki, fundacje itd.).
Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, że osoby fizyczne od podstawy opodatkowania mogą odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.
Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego przez spółki, fundacje, itp. określają, iż można od podstawy opodatkowania odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu. Jednym z warunków odliczenia darowizny pieniężnej jest jej udokumentowanie dowodem przelewu na rachunek bankowy 43 1240 1112 1111 0010 0977 0400. W tytule przelewu można wpisać np. „działania statutowe Misji-organizacji pożytku publicznego ” lub w uzgodnieniu z Misją wpisać konkretny cel.

Darowizna może mieć również charakter rzeczowy (np. żywność).

Jeśli darczyńca chce przekazaną darowiznę odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym, musi mieć dowód jej przekazania. Jeśli są to pieniądze – darowizna musi być wpłacona na konto organizacji, a darczyńca powinien zachować dowód wpłaty. Jeśli są to dary rzeczowe – należy mieć potwierdzenie przekazania darów (dokument, w którym powinna być oszacowana ich wartość).
Zarówno darczyńca, jak i obdarowana organizacja muszą złożyć do urzędu skarbowego deklarację CIT-D, w której podaje się informacje o dużych darowiznach poczynionych lub otrzymanych w roku podatkowym.

Jeśli darczyńca chce przekazaną darowiznę odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym, musi mieć dowód jej przekazania. Jeśli są to pieniądze – darowizna musi być wpłacona na konto organizacji, a darczyńca powinien zachować dowód wpłaty. Jeśli są to dary rzeczowe – należy mieć potwierdzenie przekazania darów (dokument, w którym powinna być oszacowana ich wartość).
Zarówno darczyńca, jak i obdarowana organizacja muszą złożyć do urzędu skarbowego deklarację CIT-D, w której podaje się informację o dużych darowiznach poczynionych lub otrzymanych w roku podatkowym.
Darowizna może zostać zwolniona również z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 16 Ustawy o VAT. W przepisie wymienione są następujące warunki:
• Odbiorcą darowizny musi być organizacja pożytku publicznego
• Celem darowizny jest działalność charytatywna
• Przedmiotem darowizny są produkty spożywcze, z wyłączeniem alkoholu.

Dobro Czynić Misja Charytatywna nie jest fundacją. Misja jest agendą Kościoła Chrystusowego (kościelna osoba prawna). Jest to szczególnie ważne, bo w potocznym rozumieniu, często utożsamia się Organizacje Pożytku Publicznego z fundacjami, a istnieje Fundacja Dobro Czynić OPP, z którą Misja Charytatywna Dobro Czynić nie ma nic wspólnego. Dlatego, aby uniknąć pomyłek bardzo prosimy, by mówiąc o Misji Dobro Czynić nie używać pojęcia “fundacja”, a przekazując środki 1,5% bardzo prosimy, by dokładnie sprawdzać, czy używany jest właściwy nr KRS 0000253759

„Dobro Czynić”
Misja Charytatywna
Kościoła Chrystusowego w RP

Organizacja Pożytku Publicznego

ul. Puławska 114/4
02-620 Warszawa
biuro@dobroczynic.pl

REGON: 140385112

UWAGA
Dobro Czynić Misja Charytatywna
nie ma nic wspólnego z inną OPP -Fundacją Dobro Czynić

Nr konta:
Bank PEKAO SA
złotówki – 43 1240 1112 1111 0010 0977 0400
IBAN
USD – PL74 1240 2135 1787 0011 1184 9797
EUR – PL81 1240 2135 1978 0011 1184 9045
GBP – PL10 1240 1112 1789 0011 1212 7287
CAD – PL40 1240 1112 1788 0011 1212 7476
BIC/SWIFT PKOPPLPW