Centrum

dobra

Centrum Dobra w Warszawie na Mińskiej 65 rozpoczęło swoją działalność z inspiracji pastora Marka Sobotki ze Społeczności Chrześcijańskiej „Południe”. Od pierwszego dnia wojny udało nam się zainicjować bardzo prężnie działające centrum pomocowe dla uchodźców.

Zaczęliśmy od działalności magazynowej, miejsce to było zapleczem dostaw humanitarnych dla wielu warszawskich kościołów. W magazynie, po pomoc zaczęli pojawiać się indywidualni uchodźcy, dlatego udało się nam pozyskać kolejne pomieszczenia i urządziliśmy tzw. „free shop”, w którym uchodźcy mogli pozyskać ubrania, żywność oraz podstawowe artykuły higieniczne (często spontanicznie dostarczane przez mieszkańców Warszawy). Centrum rozpoczęło codzienną, regularną pracę.

Od maja 2022r udało nam się uruchomić kolejną aktywność w tym miejscu – profesjonalne kursy języka polskiego. Wydaje nam się, że kulturowo i językowo Ukraińcy i Polacy są blisko, jednak dla uzyskania lepszej pracy, czy lepszej komunikacji ważna jest biegłość w języku polskim. Kursy cieszyły się ogromną popularnością i prowadziliśmy je do jesieni 2023r.  W czasie gdy kobiety uczyły się języka, pojawiła się kolejna potrzeba – opieka nad dziećmi. Otworzyliśmy więc kącik dla dzieci, gdzie zapewniliśmy opiekę wszystkim potrzebującym. Latem 2022r pojawiła się możliwość pozyskania lunchów i w Centrum zaczęto codzienną dystrybucję obiadów. Od lata 2022r wciąż codziennie rozdaje się tu (w zależności od potrzeb i możliwości) od 80 do 200 obiadów.

W październiku 2022r rozpoczęto również regularne konwoje pomocowe dla kościołów w Ukrainie. Konwoje operacyjnie przygotowywane i kierowane są przez wolontariuszy z SCh Południe. Co miesiąc zespół kilku busów wyjeżdża z produktami pomocowymi bezpośrednio do kościołów we wszystkich regionach Ukrainy. Po pozyskaniu latem 2023r przez Misję dwóch vanów, Centrum Dobra na Mińskiej 65 stało się zapleczem magazynowym dla innych konwojów przez nas współorganizowanych.

W listopadzie 2022r Centrum stało się pomieszczeniem logistycznym również dla projektu „Promienniki Nadziei” („Rays of Hope”). Teraz, gdy znacznie opadł zapał pomocowy dla uchodźców z Ukrainy i zamknięto większość centrów pomocy – nasze Centrum Dobra wciąż działa i codziennie  odwiedza je ponad 100 osób, które otrzymują pomoc żywnościową lub materialną. To miejsce, w którym można uzyskać porady i pomoc duchową, organizujemy również eventy dla uchodźców (np. Gwiazdkowa Niespodzianka), a to wszystko nie wydarzyłoby się bez:

  1. ogromnej codziennej pracy polsko-ukraińskiego zespołu pracowników i wolontariuszy związanych ze Społecznością Chrześcijańską „Południe”
  2. wsparciu finansowemu wielu kościołów i organizacji z zagranicy (Samaritan’s Purse Australia, Korea, Niemcy oraz CMA Kanada)
  3. dobrej współpracy z wieloma organizacjami charytatywnymi i wolontariuszami z Polski