Dokumenty

do pobrania

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Інформація про обробку персональних даних. Адміністратором персональних даних є Благодійна місія ” Твори добро” Церкви Христової в Республіці Польща з офісом у Варшаві (02-620) за адресою: вул. Пулавська 114/4.

Благодійна місія “Твори добро” Церкви Христової в Республіці Польща обробляє персональні дані відповідно до положень так званого RODO, тобто Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Офіційний вісник ЄС L 119 від 4.5.2016).

З детальною інформацією можна ознайомитися тут (завантажити):